THCmania.org

PRAVIDLA SERVERU

Základní informace o serveru

Server je spravovaný lidmi z teamu THCmania a je domovským serverem lidí z teamu THCmania, nikdo jiný nemá žádnou odpovědnost nebo větší pravomoce na serveru.
Server je puštěný 24 hodin denně 7 dní v týdnu, výjimku může tvořit čas, kdy je server vyhrazen pro členy teamu THCmania nebo dalším pozvaným hráčům nebo teamům, např. kvůli zápasům nebo jiným druhům turnajů. Tyto výjimky však nejsou časté, nejvíše jednou týdně na 2 hodiny, obvykle v neděli večer. Maximální počet hráčů je 48.
Server jede v režimu Rounds s bodovým limitem 32 a obsahuje až na malé výjimky krátké tratě do 40s. Primární účel serveru je závodit mezi sebou nebo s nejlepšími časy především pro zábavu, neboli just for fun.
Server je veřejný a může se připojit kdokoliv, pokud je na serveru volno. Některým hráčům však server může odepřít přístup na základě administrativních zásahů, které mohou zamezit přístup konkrétním hráčům, teamům, národům nebo hráčům s vysokým rankem nebo nízkým skóre. Takové nastavení je ale vyjímečné a je možné proti němu protestovat na stránkách teamu THCmania, úspěch protestu ale není předem nijak zaručen.
Server je řízen a ovládán programem, který se zčásti řídí a ovládá sám, částečně je řízen a ovládán administrátory serveru a částečně je řízen a ovládán jinými programy.


Chování hráčů na trati

Hlavním cílem všech tratí je dojet do cíle tak, aby hráč projel všemi checkpointy. Pokud někdo zná cut (zkratku) a umí ho projet, jeho výhoda. Pokud někdo zatroubí na jiného a ten se lekne a nabourá nebo udělá jinou blbost, jeho smůla. Uzná-li server za vhodné hráčův čas z jakéhokoliv důvodu ignorovat, má hráč smůlu, ostatně v tomto směru neumíme chování serveru ovlivnit.
Z toho všeho plyne:

* hledat cuty a aktivně si jimi pomáhat se smí* troubit na ostatní v libovolné míře se smí

* předjíždět jiné hráče na trati se smí  

* vyjíždět dřív nebo používat nějaké acceleration programy se nesmí


Chování hráčů v chatu

Na serveru je definován seznam zakázaných slov, která je zakázáno používat. Seznam se neustále mění, takže je zbytečné ho zveřejňovat. Za každé takové slovo obsažené v hlášce, kterou hráč pošle do chatu, dostane určitý počet bod. Nasbírá-li hráč určitý počet bodů, provede s ním program předem definovanou činnost, která se také může měnit, v úvahu připadá: kick, permanentní ban nebo dočasné zakázání přístupu. Chce-li hráč své body vynulovat, může se obrátit na některého z administrátorů nebo vznést protest na stránkách teamu THCmania.
Hráči se k sobě musí chovat rozumně a přátelsky, své eventuelní spory si mohou řešit jinde a jinak. Vzhledem k faktu, že na serveru občas hrají i děti, by se hráči měli vyvarovat sprostých nebo jinak nevhodných slov. Dále tyto pojmy nejsou záměrně definovány, nechť se každý prezentuje dle vlastního uvážení, nicméně je třeba mít na paměti, že za některá slova hráči mohou sbírat body.
Hráči by se měli vyvarovat negativních řečí ohledně kvality map. Ne každému připadá konkrétní mapa dobrá nebo špatná, každá mapa je nějaká a vyhovuje někomu jinému. Chce-li hráč vyjádřit svůj názor na mapu, může použít obvyklé příkazy /++, /–.
Pokud hráč dosáhne takového bodů k zakončení mapy v dalším kole, sám se rozhodne zda tak učiní. Je tedy zbytečné zatěžovat chat hláškami „no end“ nebo „nekončí“, nýbrž takovéto spojení budou trestány body.
V případě delší časové synchronizace před startem kola/závodu by hráči neměli zaplavovat chat hláškami typu goooooooooooo, zzzzzzzzzzzz a podobnými nesmysly, jedna taková hláška, navíc smysluplnější, úplně stačí.
Hráči by se k sobě navzájem neměli chovat agresivně, nadávat si je úplně zbytečné a kazí to dobrou náladu a dobrého ducha na serveru.


Hlasování

Na serveru je striktně zakázáno hlasování, zejména co se týče banování a kickování. Mapy jsou krátké a jednoduché, takže je zakázáno hlasování i o restartu mapy nebo o přechodu na jinou mapu.
Má-li některý z hráčů nepřekonatelnou chuť o něčem hlasovat, může se obrátit na administrátory (jsou-li přítomni) s návrhem nebo žádostí buď přímo o nějakou akci nebo o spuštění hlasování. Příklady, kdy se hráči mohou obrátit na administrátory, jsou:

* nikdo nedojel do cíle a nějaký nepřítomný hráč blokuje spád hry

* pád ladderu, přesun do unofficial módu

* stížnost na chování/vyjadřování některého z hráčů

Administrátor zváží situaci a na základě toho pustí jakékoliv hlasování, provede nějakou akci nebo neudělá nic.


Administrátoři

Administrátoři jsou rozumní, přátelští lidé, kteří mají rádi dobrou atmosféru na trati a dobré závodění. Má-li kdokoliv z administrátorů pocit, že kterýkoliv hráč se nechová rozumně, může proti němu podniknout libovolnou protiakci, proti které není odvolání, postihnutý hráč může leda podat protest na stránkách teamu THCmania.
Administrátor může dle svého vlastního uvážení kteréhokoliv hráče:

* slovně neagresivně upozornit na nevhodné chování bez jakýchkoliv následků

* upozornit, aby se zklidnil, bez jakýchkoliv dalších následků

* varovat, nasbírá-li hráč větší počet varování, může být ze serveru kicknut, permanentně zabanován nebo mu může být dočasně zakázán přístup

* kicknout* permanentně zabanovat

* kicknout a dočasně mu zakázat přístup na server na libovolně dlouhé časové období

* zbavit nasbíraných bodů za zakázaná slova

* zbavit nasbíraných varování* zbavit permanentního zabanování

* zbavit dočasného zákazu přístupu na server

Uvedené akce může provádět každý administrátor bez jakéhokoliv předešlého varování nebo udání důvodu, záleží pouze na objektivních i subjektivních okolnostech (včetně např. nálady administrátora). Administrátoři se ale většinou snaží být objektivní a před ostřejšími akcemi varovat, stejně jako mohou svá rozhodnutí učinit na základě argumentace jiných hráčů.
Protiakce se provádějí zejména proti hráčům, kteří:

* jsou agresivní k jiným hráčům

* používají nevhodné výrazy v množství větším než malém

* spouštějí bezdůvodně hlasování o kick/ban

* spouštějí opakovaně hlasování o restartu mapy nebo o přechodu na další mapu

* opakovaně pomlouvají nebo se negativně vyjadřují o mapách, administrátorech nebo teamu THCmania

Má-li kterýkoliv hráč pocit, že byl nějakým administrátorem poškozen, může vznést protest na stránkách teamu THCmania, kde bude věc dále řešena věcnou diskuzí mezi více administrátory.
Administrátoři mohou dále částečně ovládat program Trabot, který pak ovládá server, tedy mohou nastavovat různá omezení přístupů pro skupiny hráčů nebo jednotlivce, mohou ovlivňovat pořadí map, sami mohou pouštět hlasování o čemkoliv, mohou nastavovat různé proměnné na serveru, manipulovat se seznamem zakázaných slov atd., to vše záleží pouze na tom, uznají-li danou akci za vhodnou.
Při jakémkoliv vzniklém problému, nedorozumění nebo nesrovnalosti řeší vzniklou situaci administrátoři na základě vlastního uvážení, ať už je jakékoliv nebo je ovlivněno čímkoliv.


Protesty

Každý hráč může proti čemukoliv, co se na serveru děje nebo stalo, protestovat. Protest může podat na stránkách teamu THC v sekci Protesty. Nejlepší forma takového protestu je taková, napíše-li hráč:

* svůj login (popř. alespoň nickname)

* co se stalo* kdy se to stalo (nejlépe datum a čas)

* kdo to udělal nebo neudělal

* co jste očekávali, že se stane (nestane), a co se naopak stalo (nestalo)

* jak byste to řešili nebo chtěli ešit vy

* jak by se podobné věci měli řešit v budoucnu

Protest bude projednán formou věcné diskuze především mezi administrátory, nicméně svůj rozumný, nedestruktivní názor může samozejmě připojit kdokoliv další.
Výsledkem takového protestu může být poučení pro daného hráče, pro administrátory nebo závazné prohlášení o podobných akcí v budoucnosti nebo cokoliv dalšího, co (doufejme) povede ke zlepšení stavu serveru.


Slovníček pojmů

* team THCmania – volné uskupení lidí, kterým se líbí počítačová hra Trackmania a tak nějak se dali dohromady na základě společných názorů a zájmů – více informací je na stránkách teamu na adrese http://www.thcmania.org/

* clanwar – akce, kdy jeden team jede závod proti jinému teamu, bez účasti dalších lidí* kick, kicknout – odpojení hráče od serveru* ban, banán, permanentní ban – zakázání přístupu konkrétního hráče na server za pomocí vnitřních alogirtmů TMN serveru

* trabot – software, který se snaží ovlivnit TMN server a bere od TMN serveru různé údaje o hráčích, zajetých časech, chatu apod.


Závěr

Tento dokument vznikl z potřeby definovat pravidla serveru v době, kdy se se sílící popularitou a návštěvností serveru začaly na serveru objevovat individua, kteří nedovedli pochopit základní principy nepsaných gentlemanskách dohod, slušného chování a faktu, že argumentace je civilizovanější projev názoru než nadávky.


STRÁNKU PŘELOŽIT box
Česky
English
Deutsch
Français
Español
Pусский

THCMANIA FACEBOOK box
Facebook stránka
Facebook fanoušci

SPŘÁTELENÉ TÝMY box
Veteran Tactic Team
TrenchtownTeam

DŮLEŽITÉ ODKAZY box
Trackmania.com
TrackmaniaForever.com
TM-forum.com
TM-portal.cz
TM-exchange.com
Trackmania-Carpark.com
AutoClubRevolution.com

THCMANIA MĚSTO box
Zvýšení populace
Zvýšení průmyslu
Zlepšení dopravní sítě
Zvýšení bezpečnosti
Zlepšení životního prostředí
Zvýšení obchodní činnosti
MUTANT STATISTIKA

Nazev serveru: τнсMutant

server

Statistika hráčů
Pravidla Serveru

MUTANT SPONZORING

Server THC Mutant je financován z dobrovolných příspěvků uživatelů serveru. Děkujeme za finanční dary na provoz.

číslo účtu ČR
670100-2203077795/6210
BRE Bank S.A.

IBAN: CZ1162106701002203077795
BIC: BREXCZPP

MUTANT PŘIPOJENÍ

Pokud se chcete připojit na server THC Mutant z freewarové verze hry TMNF, musíte si nejdříve přidat server mezi oblíbené. Provede to kliknutím po najetí myší v horní části hry na modrý úhelník a vložením odkazu do adresního řádku "tmtp://#addfavourite=thcmutant".
Může se stát, že už máte obsazeny místa seznamu oblíbených. Počet zkontrolujete ZDE.

@THCmania.org 2007-2012 Powered by xoi.cz